Project Description

YS121520-01851

Yanmar:121520-01851

Yanmar:121520-01851
Suitable for engines Yanmar 2GM20; 2GM20B; 2GM20C; 2GM20F; 2GM20FVE; 2GM20-YEU; 2GM20C-YEU; 2GM20F-YEU; 2GM20FC-YEU